Postup pro vznik „one man show“ s.r.o.


 1. před založením

  1. vymyslet obchodní firmu (čili název společnosti) – musí obsahovat „s.r.o.“, nebo „spol. s r.o.“. Poté je nutno tento název „prolustrovat“ - na http://salvia.gurkol.net zadat do modulu „rejstříky“ olemovanou firmu (tedy např. místo gurkol zadat urko) a pak mezi nalezenými společnostmi hledat, zda některá z nich nemá firmu podobnou té naší

  2. vymyslet čím se bude s.r.o. zabývat = živnost – nejlépe konzultovat s pracovníkem živnostenského úřadu, nebo okopírovat od konkurence

 2. založení + před zápisem

  1. u notáře sepsat formou notářského zápisu zakladatelskou listinu (obsahuje firmu, sídlo, předmět podnikání, výši základního kapitálu, jméno společníka a jednatele a jméno správce vkladu)

  2. získat výpis z rejstříku trestů pro jednatele

  3. získat potvrzení od berňáku, že jednatel nemá dluhy (tzv. potvrzení o bezdlužnosti) - ZRUŠENO

  4. sepsat prohlášení jednatele pro živnostenský úřad o tom, že „je slušný člověk“ – že splňuje podmínky pro provozování živnosti

  5. obstarat si výpis z katastru ohledně nemovitosti, kde bude sídlo

  6. pokud není společnost vlastníkem nemovitosti (2.5) – tedy v době od založení tuto nemovitost nekoupila, tak sepsat nájemní smlouvu s účelem nájmu „sídlo s.r.o.“

  7. pokud je společník nájemníkem (i družstevním) nemovitosti (2.5) – bytu a jeho s.r.o. bude v podnájmu, pak si musí obstarat souhlas vlastníka s tím, že s.r.o. bude v podnájmu a sepsat podnájemní smlouvu společník – s.r.o.

  8. obstarání živnostenského listu (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5-7)

  9. sepsat čestné prohlášení jednatele (jsem slušný člověk, nekonkuruju, nespadl jsem do konkursu – podobné jako 2.4) + podpisový vzor jednatele

  10. vytvořit účet u banky na jméno správce vkladu, uložit na něj 200.000,- a obstarat si potvrzení, že tam ty peníze jsou uloženy, vyhotovit prohlášení správce vkladu

 3. vznik + po vzniku

  1. podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku (2.1, 2.2, 2.5-7, 2.8, 2.9, 2.10)

  2. vyčkat, než přijde rozhodnutí o zápisu do OR

  3. obstarat si výpis z OR

  4. ohlášení vzniku společnosti na berňáku – přihlášení se k placení daní (2.8, 2.10, 3.2, 3.3)