PODPISOVÝ VZORJá, níže podepsaný


XXX XXX

bytem: XXX XXX

narozen: XXX XXX, r.č.: XXX XXX


prohlašuji, že se jako jednatel obchodní společnosti


XXX XXX

se sídlem: XXX XXX


budu jménem této společnosti podepisovat takto:V XXX XXX, dne .....................................
.................................................

XXX XXX
Prohlášení jednatele a společníkaJednatel a společník obchodní společnosti


XXX XXX

se sídlem: XXX XXX


a to pan

XXX XXX

bytem: XXX XXX

narozen: XXX XXX, r.č.: XXX XXX


tímto prohlašuje, že splňuje všechny zákonné podmínky pro výkon funkce jednatele ve společnosti s ručením omezeným.


Současně prohlašuje,
V XXX XXX, dne .....................................
.................................................

XXX XXX
Prohlášení jednateleJednatel obchodní společnosti


XXX XXX

se sídlem: XXX XXX


a to pan

XXX XXX

bytem: XXX XXX

narozen: XXX XXX, r.č.: XXX XXX


tímto prohlašuje, že splňuje všechny zákonné podmínky pro výkon funkce jednatele ve společnosti s ručením omezeným.


Současně prohlašuje,V XXX XXX, dne .....................................
.................................................

XXX XXX
Prohlášení společníkaProhlašuji, že společník obchodní společnosti


XXX XXX

se sídlem: XXX XXX


a to pan


XXX XXX

bytem: XXX XXX

narozen: XXX XXX, r.č.: XXX XXXsouhlasí se zápisem své osoby jakožto společníka obchodní společnosti XXX XXX do obchodního rejstříku.

V XXX XXX, dne .....................................
.................................................

XXX XXX

společník


Prohlášení správce vkladuProhlašuji, že zakladatel a jediný společník společnosti


XXX XXX

se sídlem: XXX XXX


a to pan


XXX XXX

bytem: XXX XXX

narozen: XXX XXX, r.č.: XXX XXX


splatil před zápisem společnosti XXX XXX do obchodního rejstříku celý svůj vklad, a to v celkové výši XXX XXX,- Kč (slovy XXX XXX českých).


Vklad byl splacen tak, že částka XXX XXX,- Kč byla složena ve prospěch účtu číslo: ............................................................ vedeného u .........................................................V XXX XXX, dne .....................................
.................................................

XXX XXX

správce vkladu

Rozhodnutí jednateleZakladatel a jednatel obchodní společnosti XXX XXXXXX XXX

bytem: XXX XXX

narozen: XXX XXX, r.č.: XXX XXXtímto rozhoduje, že plnou adresou sídla obchodní společnosti


XXX XXX


je XXX XXX XXX XXX


V XXX XXX, dne .....................................
.................................................

XXX XXX

Souhlas druhého manžela s použitím majetku ze společného jmění manželůJá níže podepsaná


XXXXXX

nar. : XX. XX. XXXX, r.č. : XXXXXX/XXX

bytem: XXXXXX, XXXXX, PSČ: XXXX


prohlašuji, že souhlasím s použitím finanční částky X00.000,- Kč / slovy XXstětisíckorun českých /,

která tvoří SJM manželů

XXX XXX, bytem: XXX, XXX, PSČ XXX XX, r.č.: XXXXXX/XXX

a

XXX XXX, bytem: XXX, XXX, PSČ XXX XX, r.č.: XXXXXX/XXX

k účelu tvorby základního kapitálu obchodní společnosti XXXXX se sídlem: XXXXXX.V XXXX, dne XX. XX. XXXX.................................................

XXXXXXXXXXXXX


Souhlas s umístěním sídla obchodní společnostiObchodní společnost

XXX XXX,

IČ: XXX,

se sídlem: XXX XXX


jejímž jménem jedná jednatel:


XXXXXX

nar. : XX. XX. XXXX, r.č. : XXXXXX/XXX

bytem: XXXXXX, XXXXX, PSČ: XXXX


a která je vlastníkem nemovitosti:tímto souhlasí s umístěním sídla obchodní společnosti:


XXX XXX

se sídlem: XXX XXX


ve výše uvedené nemovitosti.V XXXX, dne XX. XX. XXXX.................................................